KUNDALINI  JOGA

je prapôvodný zdroj jogy, po tisícročia chránený, utajovaný, a prístupný len pre vyvolených. Vďaka Yogi Bhajanovi má moderný človek k dispozícii túto transformačnú technológiu na prebudenie sa do vlastného najvyššieho potenciálu - Kundalini - a navigáciu súčasného zmätitého obdobia vývoja v plnej sile, zdraví, ustálenom vedomí, vnútornom pokoji, empatii a láske.

Kundalini joga podľa učenia Yogi Bhajana je ucelený systém energetickej stimulácie tela a mysle, ktorý adepta pripraví na zvládnutie kľúčových meditačných a relaxačných techník dôležitých v procese sebapoznania a harmonického duševného rozvoja. Tento druh jogy je uznávaný nielen v kruhu jogínov, ale i v liečebnej medicíne v oblasti duševného zdravia a tiež alternatívnej liečbe chorôb z návykov a symptómov spojených s nadmerným stresom alebo emocionálnou traumou.

Techniky Kundalini jogy nám umožňujú rozpoznať ako môže moderný človek, vystavený náporu dnešnej doby, regulovať svoju energiu v súvislom toku kozmickej energie tak, aby si uchoval dobré zdravie, čistú myseľ a spojenie s vlastnou dušou a jej poslaním.

Kundalini je latentná energia v každom z nás, ktorá  - keď sa prebudí a prenikne zo spodku chrbtice do mozgových centier -  spôsobí "znovuzrodenie" človeka do nového životného potenciálu a poznania. Na takýto prerod musí byť človek dostatočne pripravený po fyzickej aj mentálnej stránke. Preto tento smer venuje zvýšenú pozornosť budovaniu nervového systému a stimulácii hlavných žliaz s vnútorným vylučovaním, a tiež podlieha striktnému protokolu ako sa má správne vykonávať. Vnútorná "alchýmia" tvorí predpoklad úspešnej integrácie energetických a jemnohmotných prvkov jogy.

V kurze Kundalini jogy sa učíme základy dychových a koncentračných techník, ásany, mudry a mantry. Zvýšená pozornosť sa venuje hlbokej relaxácii a meditácii z pohľadu regulácie a prevencie stresu, hnevu, negativity a nespavosti. Tematika zahŕňa aj myšlienkové pochody ako základný zdroj nášho fyzického i duševného zdravia, čo tvorí nosný pilier najstaršieho systému medicíny - Ajurvédy. Domov si odnesiete popisy základných techník, ktoré môžete zaradiť do svojho života.

Jednotlivé cvičenia trvajú zvyčajne 1,5 hodiny; workshopy 3 hodiny. Sú vhodné pre začiatočníkov aj pokročilých, pretože každý nasleduje vlastné tempo a upraví si cvičenia podľa vlastných schopností a možností. Zväčša sa cvičí so zavretými očami, aby sa jedinec orientoval na vnútorné preciťovanie. Po názornej ukážke cviku učiteľ usmerňuje cvičiacich iba slovom; telesný dotyk sa v Kundalini joge v porovnaní s inými štýlmi nepraktizuje. Každý nasleduje svojho "vnútorného guru" a s týmto zámerom sa každé cvičenie začína mantrou "Ong Namo Guru Dev Namo", ktorá nás prepája s vnútorným majstrom a celou líniou učiteľov Kundalini; taktiež slúži ako naša ochrana. Cvičenia sa dajú robiť aj v sede na stoličke a teda sú vhodné aj pre tých, ktorých fyzický stav nie je uspôsobený na sedenie v tureckom sede alebo na zemi.

Odporúčanie: pred kurzom nejesť aspon 2 hodiny, žiadny alkohol, drogy a silné lieky; pohodlné oblečenie z prírodného materiálu (najlepšie bielej farby); deka, meditačná poduška; pitný režim. Podrobný protokol pozri TU.

Aktuálne akcie pozri aj tu: https://www.facebook.com/kundalinijogaSK

 
 

40 dní každodenného opakovania krije alebo meditácie = PRELOMENIE alebo ZMENA.

90 dní (čo znamená ďalších 50 dní) = UPLATŇOVANIE alebo KULTIVOVANIE nového návyku resp. vzorca správania sa, ktorého stimulácia je podstatou špecifickej techniky, ktorú prevádzame. Preto má každá krija alebo meditácia v Kundalini joge špecifický názov.

120 dní (teda ďalších 30 dní) = USTÁLENIE alebo ZAKORENENIE nového návyku, vzorca, resp. energetickej frekvencie. Naša "anténa" je dostatočne silná, aby neprerušovane prijímala "signál".

1000 dní sa považuje za pokročilú formu a akýsi energetický prerod.