Ponúkam Vám stručný prehľad prvkov meditácie v Kundalini joge podľa učenia Yogi Bhajana. Ak si ich pospájate do súvislého celku, verím, že pochopíte dosah tejto technológie na vitalitu a zdravie človeka na fyzickej, emočnej, mentálnej a duchovnej úrovni.

Dychové techniky - Pranayama

tvoria celú vedu o manažmente energie - prány. Myseľ nasleduje dych; dych priamo ovplyvňuje emócie. Ovládanie dychu vlastne znamená ovládanie mysle a dosahovanie rôznych efektov na úrovni fyzického, mentálneho, emočného, a duševného zdravia. V Kundalini joge cielene používame dychové techniky na dosiahnutie želaného efektu (upokojenie, zníženie tlaku, zvýšenie metabolizmu a trávenia, odbúranie hnevu či strachu, hlboký spánok, nabíjanie sa energiou, upriamenie mentálnej pozornosti, atď)

Cielené spomalenie dychu

Za normálnych okolností dýchame 16-20 krát za minútu. Ak vedome spomalíme dych na:

  • 8 dychov za minútu

cítime sa uvoľnenejšie, pociťujeme úľavu od stresu a úzkosti, zvyšuje sa naša mentálna čulosť, parasympatický nervový systém začína produkovať ozdravné procesy v organizme.

  • 4 dychy za minútu

dostávame sa do meditačného stavu, kedy hypofýza a epifýza začínajú spolupracovať a vytvárať zvýšený stav vedomia, fyzickej senzitivity a vizuálnej čistoty.

  • 1 dych za minútu

optimalizuje koordináciu mozgových hemisfér; úzkosť, strach a obavy vymiznú; otvára sa priestor na precítenie vlastnej prítomnosti ako duchovnej bytosti; zvyšuje sa intuícia; celý mozog pracuje vo zvýšenej intenzite.

 

Telové uzávery - Bandhas

spriechodňujú, usmerňujú, a vyrovnávajú základné energie v tele - prána a apána. Majú úžasný význam pri akumulácii energie a jej integrácii na fyzickej a mentálnej úrovni. Základom meditácie je krčný uzáver, ktorý podľa pokynov kombinujeme s bránicovým, spodným, a celkovým (spojenie všetkých troch). Uzávery posiľňujú a omladzujú všetky orgány v tele, prečisťujú krv a energetické dráhy (nádi), rozpúšťajú stres a duševnú nepohodu, a navodzujú vnútornú rovnováhu a pohodu.

 


Zameranie sa (fyzicky aj mentálne) na:

Tretie oko

stimuluje centrálny nervový systém, hypofýzu, a prebúdza intuíciu.

Špičku nosa

vyrovnáva myseľ cez stimuláciu epifýzy, frontálneho cortexu, a hlavne energetické dráhy - ida, pingala - čím sa centrálny nervový kanál - sushmuna dostáva do rovnováhy, a začínajú sa vytvárať nové vzorce v mozgu.

Stred brady (mesačné centrum)

ukľudňuje, ochladzuje a nastavuje nám pravý obraz seba samých.

Korunú čakru (10. brána)

stimuluje epifýzu a plynutie kozmickej energie cez 7.čakru.

Oči otvorené na 1/10

jemná stimulácia optických nervov, ktorá prináša pokoj a rovnováhu.

 

Poloha rúk - Mudra

Jogíni zmapovali ruky a prepojili reflexné body so špecifickými oblasťami tela a mozgu, ktoré reprezentujú rozličné emócie a vzorce správania. Ruky nám slúžia ako klávesnica na stimuláciu prepojenia energie mysle a tela. Každý prst je tiež napojený na špecifickú planetárnu energiu a slúži ako "anténa". Mudry sú vitálnym doplnkom meditačných techník.

Druh sedu

Meditácie alebo dychové techniky (pranayama) sa dajú robiť v rôznych sedoch na zemi alebo na stoličke. Základom je aby sme udržali vzpriamený trup; aby hlava, krk a chrbát boli v jednej priamke (krčný uzáver); a aby telo zostávalo počas meditácie nehybné a uzemnené (na stoličke celou plochou chodidiel na zemi). Ak sa necítime uvolnene (bolesť v kolenách alebo bedrách) a pohodlne, začíname budovať meditačnú prax na krehkých základoch. Z hladiska opory chrbtice a elektromagnetického poľa si zvolíme podložku z prírodného materiálu (bavlna, vlna, hodváb, koža), ktorá nie je ani príliš tenká (izolácia od chladu) ani hrubá (nestabilita resp. prílišná mäkkosť).

Techniky zvuku - Mantra

Zvuk je jedným z najúčinnejších prostriedkov na ozdravenie a naladenie sa na vyššiu formu vedomia v nás. Mantry sú jednoduché formulky, ktorých rytmické opakovanie cielene ovplyvňuje určité vzorce myslenia a chémiu v mozgu, čím sa pozitívne modifikuje ľudská psychika a všetky energetické centrá - čakry. Pohybom jazyka stimulujeme 84 reflexných bodov na podnebí ústnej dutiny. V koordinácii s dychom a ďalšími prvkami meditácie sa človek stáva akýmsi hudobným nástrojom, ktorý pozostáva zo 72 tisíc jemných energetických strún (nádi). Ich vibráciou každá bunka v tele, následne všetky jemnohmotné energetické telá (je ich 10) a stav človeka na emočnej, mentálnej a duchovnej úrovni je schopná dosiahnuť dramatickú zmenu. Pre tých, ktorí s oboznámení so štúdiami Dr. Emota o vplyve zvuku na vodu, stačí pripomenúť, že naše telo pozostáva z 70-80% vody.
V Kundalini joge používame mantry v starovekom jazyku Gurmukhi.

Odporúčaná dĺžka meditácie:

  • 3 minúty

ovplyvňuje elektromagnetické pole, prietok a stabilitu krvného obehu

  • 11 minút

začína vplývať na nervový a endokrinálny systém

  • 22 minút

vyrovnáva tri aspekty myslenia (pozitívnu, negatívnu, a neutrálnu myseľ) takže sa zosúladia a zharmonizujú

  • 31 minút

proces meditácie vplýva cez zmeny v žľazách s vnútorným vylučovaním, dych a koncentráciu na všetky bunky a rytmy tela; základné prvky (tattwas) a projekcie mysle.

  • 62 minút

mení šedú hmotu mozgu; podvedomie a vonkajšia vedomá projekcia mysle sú integrované.

  • 2,5 hodiny

mení psychiku v jej vzťahu k okolitému elektromagnetickému poľu, takže naše podvedomie je pevne zharmonizované s okolitou kozmickou mysľou resp. naším nevedomím.

 

40 dní každodenného opakovania krije alebo meditácie = PRELOMENIE alebo ZMENA.

90 dní (čo znamená ďalších 50 dní) = UPLATŇOVANIE alebo KULTIVOVANIE nového návyku resp. vzorca správania sa, ktorého stimulácia je podstatou špecifickej techniky, ktorú prevádzame. Preto má každá krija alebo meditácia v Kundalini joge špecifický názov.

120 dní (teda ďalších 30 dní) = USTÁLENIE alebo ZAKORENENIE nového návyku, vzorca, resp. energetickej frekvencie. Naša "anténa" je dostatočne silná, aby neprerušovane prijímala "signál".

1000 dní sa považuje za pokročilú formu a akýsi energetický prerod.