Naše duše sú vo svojej podstate šťastné a žiarivé. Byť človekom je vlastne príležitosť zhmotniť túto žiaru vo fyzickom tele a na úrovni vedomej mysle. Adepti duchovných ciest sa často dajú zmiasť konceptom pominuteľnosti a nečistoty tela a preto siahajú ďaleko poza neho a opomínajú ho. Tým sa odoberajú o príležitosť žiť duchovne a naplno v každom momente dennej rutiny. Toto som naplno pochopila až vo svojej 40-ke, hoci som sa dovtedy vzorne starala o svoje telo v rámci jógy a stravovania. Ironicky mi to dobilo počas štúdia Transpersonálnej Psychológie a Šamanizmu, od ktorých som si sľubovala výlety ďaleko poza vlastné telo do paralelných svetov a niekde, kam nesiaha utrpenie pozemského človiečika. Na moje veľké prekvapenie ma to opakovane privádzalo späť do tela, ktoré sa mi vyjavilo vo svojej novej podobe: ako úžasný nástroj na zažitie a precítenie. Až vtedy som pochopila výrok, že aj anjeli nám závidia fyzické telo. Na základe priamo aplikovaných štúdií a skúseností s fyzično-mentálno-emočno-duchovným Vám s mojím mužom Larrym - WillowWalker ponúkame semináre, kde si to sami na sebe intenzívne precítite a preto aj nezabudnete! Meditácie a energetická práca so zemou na silových miestach, s vodou v potoku, so stromami, kameňmi, neviditeľnými bytosťami okolo nás; vytvorenie vlastnej rituálnej masky, práca s ohňom, tanec a sila zvuku. To všetko sú hlboké transformačné zážitky.

        

        

       

Zo stránok, ktoré Vás informujú o Kundalini Yoge a Meditácii už máte predstavu o podstate tohto systému energetickej stimulácie tela a mysle človeka, aby sa dokázal nastaviť na volanie srdca a pravdivú podstatu svojej duše.

Zvyčajne človek siaha k týmto technikám, ked je v kríze a pod tlakom okolností, ktoré sú veľmi nepohodlné, bolestivé alebo dokonca neznesiteľné. Vtedy sa už nedá vegetovať v starom známom teplom hniezdočku, ktoré sme si okolo seba vytvorili v ilúzii, že potrvá večne a ochráni nás od niečoho neznámeho, čo nás desí.

Všetky tieto "nepriaznivé" okolnosti, ťažké skúšky a výzvy života, sú vlastne darom a nádhernou príležitosťou aby sme podrástli a dostali sa na vyššiu úroveň vedomia, resp. kvalitu bytia. Pokiaľ tieto okolnosti nenastanú, hovkáme si v stereotype donekonečna, a keď pocítime vnútorné prázdno, tak ho jednoducho vyplníme jedlom, prácou, alebo prekryjeme nejakou inou dočasnou výplňou (sex, alkohol, drogy, TV). Lenže potom príde ďalší "kopanec" alebo ďalšie začudovanie sa, že sa nám znova niečo také deje, a prečo práve ja?

Z mojej vlastnej životnej skúsenosti poznám aké je to neprijemné, a často omnoho bolestivejšie ako prvý podnet k uzdraveniu či zmene, stretnúť sa s vnútornými tieňmi, otvorenými ranami, alebo zabudnutými jazvami. Môžu reprezentovať skúsenosti nášho vnútorného dieťaťa, našich predkov, alebo nedoriešené záležitosti z minulých životov. Zdanlivo najkomplikovanejšie je kolektívne nevedomie a fragmenty našej duše, ktoré sa počas traumatických udalostí od nás oddelili. V takom prípade je klasická terapia často neúčinná, lebo sa snažíme vyliečiť "niekoho, kto vlastne nie je doma".

Ked som začala učiť Kundalini jogu, pochopila som, že táto technológia je taká účinná, že nás dokáže nasmerovať k spomenutým ranám, jazvám a traumám omnoho rýchlejšie ako ktorákoľvek iná škola jogy. Ked sa mi pred očami odvíjali príbehy a procesy ľudí vo vnútornej kríze, pochopila som, že potrebujem ďalšiu odbornosť a skúsenosti, aby som im dokázala pomôcť a účinne nasmerovať ďalej. To samozrejme zahŕňa moju vlastnú vnútornú cestu a procesy s ňou spojené. Preto som sa dala na psychoterapiu (IPB), transpersonálnu (duchovnú) psychológiu, a popri tom som sa podučila o technikách šamanizmu, reiki, pránického liečenia, a rituálov z mnohych tradicií, ktoré reprezentujú jedno a to isté: ducha zhmotneného v tejto realite.

Či je to v joge alebo v učení Krista, obdobie 40 dní sa považuje za čas potrebný na to, aby sme nazhromaždili dostatok energie na prelomenie starého návyku, zlozvyku, nánosu, alebo vzorca správania sa; resp. na vnútornú očistu. Tak je to aj s uplatnením meditácie alebo krijí v Kundalini joge:

40 dní každodenného opakovania krije alebo meditácie = PRELOMENIE alebo ZMENA.

90 dní (čo znamená ďalších 50 dní) = UPLATŇOVANIE alebo KULTIVOVANIE nového návyku resp. vzorca správania sa, ktorého stimulácia je podstatou špecifickej techniky, ktorú prevádzame. Preto má každá krija alebo meditácia v Kundalini joge špecifický názov.

120 dní (teda ďalších 30 dní) = USTÁLENIE alebo ZAKORENENIE nového návyku, vzorca, resp. energetickej frekvencie. Naša "anténa" je dostatočne silná, aby neprerušovane prijímala "signál".

1000 dní sa považuje za pokročilú formu a akýsi energetický prerod.

Z tohto pohľadu je zaujímavé učenie Dr. Bruce Liptona, amerického lekára a vedca, ktorý v roku 1965 zistil, že štruktúra DNA nie je žiadna dogma, a že sa dá zmeniť myslením. Toto je podstata Ajurvédy a jogíni to vedeli už pred 5000 rokmi. Dr. Lipton musel opustiť univerzitu a svoje povolanie, lebo bol západnej vede nepohodlný, a nájsť si vlastných sponzorov, aby tento "objav" dokázal dostať na verejnosť. Trvalo mu to dlho, ale HURÁ, podarilo sa! V angličtine "Biology of Belief", je jeho dielo, kde to velmi jasne popisuje a rozoberá. Aký to má význam? Dokazuje to, že sme majstrami (GURU znamená "z tmy do svetla") vlastného života, a že pokiaľ dokážeme zmeniť myslenie, ovládať emócie, a udržiavať si pevné nasmerovanie ducha (presvedčenie), tak dokážeme ovplyvniť a zmeniť všetko čo v tejto realite nazývame JA (telo, myseľ, emócie). Cez seba samého potom automaticky ovplyvníme a uzdravíme kolektívne vedomie (rodina, spoločnosť, svet). Veľa ďalších z našich končín sveta prinieslo toto isté učenie do povedomia ľudí a verím, že sami máte k dispozícii referencie. Tento princíp je v joge známy ako sadhana, čo znamená každodenná prax.

Gandhi to šikovne vtesnal do formulky: "Staň sa zmenou, ktorú chceš vidieť vo svete". Pretože kontrolu nad inými v skutočnosti nemáme. Ale nad sebou ÁNO, a nikto iný! Sme panovníkmi vlastného vnútorného sveta a to nám nikto nedokáže odňať a ani to nikomu nemôžeme delegovať. Každý z nás sa tým stáva vysnívaným kráľom alebo kráľovnou, a popri sprievodných potešeniach pociťujeme tiaž zodpovednosti a slobodnej vôle.

Pobytový intenzívny seminár napomáha zrkadleniu seba samého v okolí a okolia v sebe. Posilňuje pocit vlastnej dôležitosti v mozaike bytia a tiež pokory pri precitnutí do celkovej mozaiky Stvorenia, kam každý z nás prináleží. V konštelácii bytostí, ktoré k takémuto celostnému nasmerovaniu inklinujú sa stáva takého stretnutie v lone prírody skutočnou oslavou Bytia.

Ak Vás to oslovuje, pridajte sa k ostatným, ktorí začínajú od seba. Sme tu pre Nás, aby sme spoločne zvládli nápor Doby Vodnára a energetický prerod života na našej drahej planéte Zem.

Prichádzam na Slovensko, aby som sa podelila s veľmi jednoduchými technikami, ktoré môžu zmeniť kvalitu Vášho života natrvalo. Pokiaľ sa raz "zobudíte" alebo "precitnete", cesta naspäť neprichádza do úvahy.