Ako prebieha osobné stretnutie?

Terapeut a klient sa najprv "oťukajú" cez proces spoznávania vlastných energetických/emočných hraníc, aby nedošlo k nezdravým projekciám a vplyvom. Potom spolu načrtnú akúsi "mapu softwaru", ktorá vyzerá ako strom rodinného života z pohľadu kvality ich vzťahov. Táto "mapa" je priamo premietnutá do tela klienta, kde akoby "v šuflíčkoch" držíme uschované emócie, presvedčenia a traumy z detstva. Sú to spomienky, ktoré svojou intenzitou zanechali hlbokú stopu v našom prežívaní alebo ponímaní seba v okolitom svete. Tieto "šuflíčky" sú často ako "13-te komnaty", ktoré sme starostlivo uzamkli a často odhodili kľúč, lebo v nich sídli bolesť a hrôza, ktorú už nikdy nechceme precítiť.

Prostredníctvom dychu a jogových techník tieto "šuflíčky" otvoríme a s našou kapacitou dospelého človeka (už nie bezbranného dieťaťa) tieto pocity a vnemy znovu zažijeme a preliečime kontext (bezmocnosť, strach, hnev, úzkosť, žiaľ, hamba, atď). Je to práve ten kontext, resp. príbeh, ktorý z nás po celé tie roky robil akúsi obeť okolností nášho života. Teraz vstupujeme do vlastnej autority a sily. Nepotrebujeme byť viacej "agentom" niekoho iného. Uplatňujeme vlastnú slobodnú vôľu a životnú energiu na prečistenie "koryta nášho života". Pod nánosmi nachádzame novú vitalitu a kreativitu.

Výsledky tohto procesu prinášajú ozdravenie rodinných, pracovných a vlastne všetkých vzťahov v našom živote. Chápeme, že nie sme závislí na vôli a predstavách druhých; že sme jedineční a slobodní. Často na vlastné prekvapenie zistíme, ako si Tí, ktorých sme sa snažili našim nezdravým vzorcom správania sa uspokojiť, vydýchnu. Odbremeníme ich od našej neschopnosti byť zdravý, šťastný a samostatný. Uplatňovaním tejto slobody a vitality vytvárame priestor pre druhých, aby sa ujali vlastnej slobody voľne dýchať a rozhodovať sa.

Intenzita a účinnosť IBP s prvkami Kundalini jogy je trvalá. Kto raz nájde a otvorí "šuflík", nezabudne. Neznamená to, že odteraz bude všetko jednoduché. Život je cesta, nie destinácia. Odvíja sa špirálovito a "šuflíkové efekty" budú naďalej prebleskovať cez naše fyzično a psychično. IBP a Kundalini nás naučia odvahe pozrieť sa pravde do očí a vytrvalosti na ceste vykoreňovania nezdravých návykov a vzorcov presvedčenia.

 

Proces komplexnej IBP terapie zvyčajne obnáša aspoň 8 osobných stretnutí. Aj jedno sedenie dokáže byť nápomocné transformácii osobnosti. Individuálna terapia trvá 2 hodiny a má hodnotu 55 euro. 

K dispozícii sú aj workshopy alebo skupinové terapie.