Cítiš to čo ja?

Vnímam, že sa vo mne niečo budí a rozhliada sa; niečo, čo zatiaľ neviem pomenovať, len že mám z toho dobrý pocit. Vzbudzuje to vo mne zvedavosť a dokonca nadšenie z neznámeno. Správa od liečiteľa z Biofeedbacku to ešte umocnila: pri fotení aury som donedávna zaznamenával ľudí so zlatou prímesou v jej farbe len zriedkavo – dnes je to už 30% mojich pacientov! Jedno z potvrdení, že ľudia zvedomujú prepojenie svojho srdca so silami Svetla a Lásky… a dôvod na úsmev?

Poslovia svetla

Po seminároch na Sk pozorujem ako sa zúčastnení rozletia na všetky strany ako Mušky Svetlušky a s nadšením vnášajú posilnené vnútorné svetlo nielen do svojich životných príbehov. Z emailov viem, že mnohí radikálne zmenili svoj život, pre iných sa zmenili okolnosti života na priaznivejšie, a ďalším sa zvýšilo rozpoznanie zdroja ich nespokojnosti či utrpenia. Zmysluplnosť takejto práce s vodou v nás, ktorá rozochvieva vnútornú hladinu a všetko navôkol,  presvecuje najtmavšie hĺbky podvedomia, je skutočnou oslavou bytia! Vďaka.

Živá voda

Z vlastnej cesty životom poznám rozdiel medzi omočením palca na nohe v “Živej vode“ a úplným ponorom, kedy až po končeky vlasov môžem precítiť jej účinky. Moju “Živú vodu“ v rôznych etapách reprezentoval Budhizmus, Joga a Védy, Sufizmus, Šamanizmus, severo-americký Medicínsky kruh, ale hlavne príroda samotná vo svojej prirodzenosti, a jej odraz vo mne a iných cez dych, pohyb, zvuk, všetky zmysly a kreatívne prejavy. Metaforické omočenie palca reprezentuje občasná prax jogy, vychádzka, tanec, liečivý dotyk a akékoľvek chvíľkové rozptýlenie sa z bežnej rutiny. Plný ponor je aspoň niekoľko-dňový pobyt so špecifickým zámerom (očista, liečenie, pochopenie, atď), ktorý naakumuluje dostatočné množstvo energie a odhodlania v nás.

Temná polarita

Zlatá farba v aure ľudí dokáže celkom slušne iritovať a aktivovať sily temna. Dualita sveta tkvie v polaritách a tantrické energie plynú hladko aj obrátko. V tomto smere je sebadisciplína mysle a tela, neustála osobná očista, pokora a vďaka za to čo je a ako je, nenahraditeľná! Zároveň pochopenie toho, že duša sa na ceste životom kvalifikuje cez prekážky, nepriazeň a tragédie. Aj preto uctievame symboliku rovnodennosti v kolobehu roka. V tme rozoznávame svetlo, rozpoznávame okolité svetielka (spriaznené dušičky) a rozdúchavame ho spoločne v smere “Zlatý vek ľudstva“. Jedna zo sútier veku Vodnára ponúka: Vibruj vesmírom a vesmír ti/nám otvorí cestu.

Sat Nam,

Jana Ziman / Guru Bhai Kaur