Kundalini Inkubátor 2020 bol 5-týždňovou nadstavbou Liahne, vytvorený na základe dopytu účastníkov v Liahni a zároveň pribral aj nových záujemcov, ktorí už mali skúsenosti s Kundalini jogou.

11.9. 2020:

Časové uzly pre kvantové skoky

Kundalini joga rozoznáva určité cykly života, kedy sa nahromadí energia a vytvorí akési prirodzené portály pre kvantový skok resp. výrazný posun, či zmenu. Keď si to vyrátaš, tak každých 18 rokov je naplnený cyklus vitálnej životnej energie, každých 11 rokov cyklus inteligencie a každých 7 rokov cyklus vedomia. Takže sa vytvoria akési časové uzly zopár rokmi, kedy Vesmír sám pre nás tvorí Liaheň, aby sme sa úplne niekde nezasekli. Ja som osobne  v jednom z nich a tak sa nečudujem, že sa i ja takto s Vami liahnem :-)

Motto:

VYPNI TV (Televíziu)

ZAPNI VV (Vnútornú Víziu)

KUNDALINI INKUBÁTOR

Začiatok: Obradom Rovnodennosti

Streda 23.9. 2020 o 20:20 hodine

Trvanie: 5 týždňov 

Vstupné: 55 eur

Energia SSS (Sľub Svojho Srdca):

 1. Prijmem 90 minútovú aktivačnú “Kundalini Kapsulu” každý týždeň buď v priamom prenose cez ZOOM v stredu večer alebo čo najskôr potom cez nahávku (toto je formálne cvičenie Kundalini jogy, na ktoré sa vzťahuje Protokol)
 2. Venujem každý deň najmenej 5 minút svojej osobnej praxi NAOZAJ a NAPLNO (to znamená v plnom sústredení na “projekt JA” kedy naozaj “sedím na/vo svojom vajci a zahrievam zárodok svojho GÉNIA” touto systematickou kultiváciou)
 3. Vyživujem svoju VV (Vnútornú Víziu) monitorovaním diania na SUTRA portále. Ak nie aktívnymi príspevkami, tak aspoň pozornosťou svojho vedomia a prijímaním materiálov, vizuálov, audio nahrávok a iných podnetov pre ko-kreáciu webu VV (Vyššieho Vedomia) v nás všetkých.
 4. Zachovám dôvenosť zdieľania všetkých materiálov/postupov/procesov v Inkubátore a dodržím mlčanlivosť o zdieľaní druhých: Čo do Inkubátora vojde, to v ňom aj zostáva. Zostane v ňom aj po oficiálnom ukončení procesu inkubácie ako otvorený web archív pre registrovaných účastníkov. Takto budeš môcť ukončiť svoj proces svojím vlastným tempom, prípadne pokračovať v diskusii a zahrievaní zrodených prepojení na tomto portále.
 5. Svoju energiu, jedinečnosť a laserovú aplikáciu VV vložím do sústavného posilňovania rezonancie s kultivarom Inkubátora: 
 • som SVETLO a volím úctivú, láskavú a jasnú komunikáciu,
 • som MAJÁK a svietim druhým vlastným príkladom štedrého zdieľania alebo tichej prajnosti,
 • uplatňujem svoju SILU z pozície neutrality,
 • ROZPOZNÁVAM, že ten druhý som JA a že sme si učiteľmi a zrkadlami navzájom,
 • DÔVERUJEM procesu transformácie aj vo chvíľkach slabosti alebo turbulenciách,
 • ODVÁŽIM sa zviditeľniť svoje obe polarity v radikálnej úprimnosti a otvorenosti,
 • PRAVDIVOSŤ posilňujem svojim slovom aj činom v spojení s princípom “Jedno-Duchosti” a “Menej je Viac”,
 • svoje privilégium, že MÔŽEM a CHCEM aplikujem cez NAOZAJ namiesto AKOŽE,
 • uprednostňujem CÍTENIE a DÝCHANIE pred mentánymi konceptami mysle,
 • DOVOĽUJEM SI rozpínať sa do priamych a nepoznaných zážitkov/ pocitov a prizvem aj svoje ego, ktorému nadelím úlohu vytvárať bezpečný priestor sebe aj všetkým,
 • nič NEMUSÍM, ale môžem vždy pripustiť možnosť, že všetko je úplne inak a tak púšťam staré koncepty a vytváram priestor pre nové,
 • už NEBOJUJEM - vibrujem vyššie frekvencie LÁSKY. SAT NAM