Návrat k nevinnosti

S príchodom jari v roku 2019 sa vynára táto téma, ktorého koncept je úzko spojený so spôsobilosťou byť plne prítomný, prijímať...