Krok po kroku k sebe samému a svojej vnútornej pravde cestou sadhany

KUNDALINI JE NAJVYŠŠÍ POTENCIÁL ĽUDSKEJ BYTOSTI

Ak si človek uvedomí svoju vnútornú silu, ktorú často nevníma, nenechá sa viac ovládať a manipulovať. Stratí tiež záujem ovládať a manipulovať svet navôkol, pretože sa už nepotrebuje ubezpečovať o vlastnej autorite a sile. Preciťuje ich zvnútra. Protiklady života začne prijímať zo svojho stredu, kde v každom z nás sídli pokoj a láska. Tragédie sa premenia na výzvy na osobný rast a vysporiadanie svojich vzťahov či postojov.  Radosti a slasti života sa stanú príjemnými doplnkami už i tak výdatne naplneného a hodnotného bytia vplyvom prebudenej Kundalini. 

Práve pre túto silu a stabilitu bola Kundalini Joga po tisícročia vyhradená len pre vyvolených, a dodnes sa nazýva Raj Joga – Kráľovská Jóga. Masy boli manipulované a ovládané. Nemusí to tak byť v dnešnej Dobe Vodnára, kedy prebudené vedomie každého jednotlivca prispieva ku kritickej mase potrebnej na kolektívne prehupnutie sa do vyššej dimenzie či kvality bytia.

 

KRIJA, MEDITÁCIA, DYCH A MANTRA

Vo Veku Vodnára, ktorého tempo a zásadné zmeny začíname rozoznávať v bežnom živote, už nie je tak dôležité niečo vedieť, ale dokázať to uplatňovať v každodenných situáciách. Môžeme byť odborníkmi v teóriách, učeniach a technikách, ale pokiaľ podľa nich nežijeme, veľa osohu nám neprinesú. Tento kurz je zameraný na zhmotnenie duchovných princípov v dennej realite.

Čas plynie rýchlejšie a stále ho máme menej. Nadmiera informácií, impulzov, zvýšené spoločenské aj osobné nároky na seba, vytvárajú čoraz intenzívnejší tlak. Aj tí najschopnejší jedinci strácajú rovnováhu a sebaistotu, podliehajú únave, stresu a od nich odvodených príznakov nepohody. Vtedy sa vynára akútna potreba používať myseľ inak ako doteraz. Meditatívna myseľ nadobúda hodnotu skutočného pokladu. Je zdrojom dobrého telesného aj duševného zdravia, stability, dôvery, úspešnosti a zmysluplnosti. 

Kundalini joga podľa učenia Yogi Bhajana je praktická technológia na vytváranie vnútornej energie (aby sme zvládli nápor doby), na zmenu frekvencie mysle a stavu mozgu (aby sme sa uviedli do rovnováhy) a na duchovnú zdatnosť (integrita presvedčenia, slova a skutku).

Vesmírna bytosť alebo biorobot?

Kurzy v Open Mind centre v Bratislave Vás prevedie základnými princípmi dychu, krije (postupnosť fyzickej stimulácie tela v súhre s ďalšími prvkami jógy), hlbokej relaxácie, meditácie, a zvukovej stimulácie (mantra, gong), ktoré sa dajú ľahko aplikovať na bežné situácie. Interaktívnou formou si nacvičíte afirmácie a mantry, ako preventívnu metódu proti stiahnutiu do emočného lievika. Postupne sa dopracujete ku komplexnejším meditačným technikám, ktoré si budete môcť zaradiť do individuálnej praxe, keď na ne budete pripravení. K tomu dostanete písomné podklady na ich správne vykonávanie. Vlastným úsilím sa potom dopracujete k skutočnému majstrovstvu „BYŤ“ bez ohľadu na dobré či zlé, priaznivé či nepriaznivé. Uplatňovanie neutrálnej mysle neznamená, že nám unikajú pikantné stránky života, práve naopak, labužnícky si ich vychutnáme.

Pre pokročilých adeptov budú vybrané techniky stimulácie mozgových centier, nervového a endokrinného systému usmernením pre ich domácu prax. Pre každého tento kurz  napomôže usmerniť myseľ, dosiahnuť vnútorný pokoj, vyrovnanosť, stav hlbokej relaxácie a zdravý revitalizujúci spánok. Očista tela a podvedomia v kombinácii s praktickým návodom ako vniesť techniky psychohygieny do každodenného života sú jedinečnou príležitosťou ako zhmotniť naše želania a s ľahkosťou v nich zotrvať.