Jana Ziman/Guru Bhai Kaur doporučuje

Pred cvičením:

- Ak máte vážne zdravotné problémy alebo užívate silné lieky, vopred konzultujte účasť na cvičeniach s Vašim lekárom;
- Pred cvičením informujte učiteľku jogy o vážnych zdravotných problémoch, tehotenstve, prípadných fyzických obmedzeniach, a silných liekoch, ktoré užívate;
- Odporúča sa nekonzumovať aspoň 2-3 hodiny pred začiatkom cvičenia, v opačnom prípade bude Váš krvný obeh a energia viazaná na spracovavanie potravy namiesto toho, aby Vam bola k dispozícii na prax Kundalini jogy;
- Alkohol a drogy sú v zásadnom rozpore s cvičeniami Kundalini jogy - v deň lekcie jogy, pred a po cvičení, prosím vynechať! V opačnom prípade riskujete stavy, ktoré pre Vás môžu byť potenciálne nezvládnuteľné alebo veľmi nepríjemné. Kundalini joga býva často účinným nástrojom na odbúranie návykov;
- Taktiež vynechajte silné parfumy, deodoranty, alebo esencie z ohľaduplnosti k druhým, ktorí možu trpieť alergickými reakciami. Počas praxe Kundalini je dych základnou technikou a kvalita vzduchu je mimoriadne dôležitá;
- Kundalini joga vyrovnáva stavy zvýšenej únavy, stresu, depresie, a slabosti. Ak to na Vás doľahne, nevynechajte cvičenie so zámerom radšej doma relaxovať, ledaže na Vás ide chrípka alebo iné nákazlivé ochorenie. Vrátite sa domov zrelaxovaní, zregenerovaní a obohatení o dobrý pocit, že stojíte za svojim záväzkom;
- Dostavte sa aspoň 5 minút pred začiatkom cvičenia;
- Pre vlastné pohodlie si prineste meditačnú podušku (alebo si prisuňte k Vášmu miestu stoličku), karimatku si prikryte dekou alebo uterákom z prírodných materiálov, a druhú prikrývku si nechajte v dosahu pre čas hlbokej relaxácie, kedy budete ležať na zemi;
- Oblečenie má byť voľné, najlepšie z prírodných materiálov a bielej farby; cvičenci Kundalini si zvyčajne prekryjú vlasovú časť hlavy bielou pokrývkou z bavlny alebo hodvábu na zvýšenie účinkov cvičenia a na ochranu vlastnej energie; biela farba podstatne rozširuje a posilňuje auru;
- Nezabudnite si doniesť fľašu s vodou s tesným uzáverom - pitný režim je podstatný pre vylučovanie toxínov a energetickú vodivosť tela;
- Pred cvičením navštívte toaletu.

Počas cvičenia:

- Nechajte svoju agendu a problémy za dverami a vypnite mobilné telefóny (aj vibrovanie);
- Najlepšie je cvičiť bez ponožiek. Reflexné body na chodidlách ovplyvňujú energiu celého tela. Cvičenie naboso zvyšuje prietok energií a napomáha prečisteniu a regenerácii organizmu.
- Využívajte deku a meditačnú podušku podľa potreby na podloženie alebo oporu;
- Fľašu s vodou majte v dosahu, medzi jednotlivými cvičeniami sa čo najčastejšie napite, a fľašu vždy preventívne uzavrite;
- Prax Kundalini sa začína naladením mantrou, ktorú spievame pod vedením učiteľky tri až päť krát:
"ONG NAMO GURU DEV NAMO"
(v preklade zo starobylého jazyka Gurmukhi: "Klaniam sa vyššiemu vedomiu, svojmu vnútornému učiteľovi")
Táto mantra nám pomáha si uvedomiť, že prax Kundalini je špeciálnou príležitosťou na kultiváciu vnútorného vedomia a naladenie sa na líniu Majstrov v jej 5000-ročnej tradícii, ktorú nazývame "Zlatý Reťazec". Jej zvuková vibrácia zvyšuje kapacitu a senzitivitu vedomia jednotlivca, a zároveň mentálne zjednocuje cvičencov na sústredený príjem učenia Kundalini. Pokiaľ to s Vami rezonuje, tak sa pridajte.
- V Kundalini joge nesúťažíme ani sa neporovnávame s ostatnými. Každý jedinec je unikát! Staňte sa svojím vlastným Majstrom, nasledujte vnútorné tempo, načúvajte vnútornému hlasu, ktorý ľahko rozozná čo je pre Vás vhodné a čo Vám môže uškodiť;
- Cvičte so zavretými očami, čo napomáha vylúčeniu vonkajších impulzov a posilňuje zameranie na vlastný vnútorný zážitok;
- Učiteľka Kundalini Vám jednotlivé cvičenia iba predvedie; nepokračuje v cvičení spolu s Vami. Povedie Vás ďalej len hovoreným slovom, takže zavreté oči nie sú na prekážku. Takýmto spôsobom cvičenie vykonáte podľa vlastných možností a schopností v hlbokom precítení vnútornej jednoty;
- Ak potrebujete ukončiť precvičovanú techniku skôr ako Vás k tomu učiteľka vyzve, z hlboka sa nadýchnite v danej pozícii tela, na chvíľu zadržte dych na stabilizáciu energie, a s výdychom sa uvoľnite a zrelaxujte. Buďte trpezliví - Vaša kapacita sa bude postupne zvyšovať bezpečným a stabilným spôsobom. Vyčkajte na pokyny k ďalšiemu cvičeniu;
- Vylučovanie plynov je prirodzenou súčasťou vnútornej očisty a uzdravovania. Doprajte to telu;
- Pokiaľ neobdržíte iné inštrukcie, počas cvičenia sa zamerajte na Tretie oko. Stimulácia očných nervov má priamy efekt na hypofýzu a epifýzu, ktoré začnú vylučovať hormóny a meniť chemickú štruktúru mozgu, a následne stav mysle;
- Ak je Vaša myseľ rozháraná a nedokážete sa sústrediť, upriamte svoju pozornosť na dych a mentálne opakujte mantru SAT NAM (SAT= Pravda, NAM= Identita); "SAT" pri nádychu a "NAM" pri výdychu.
- Cvičenie zakončíme spevom, ktorý v angličtine spievajú cvičenci Kundalini jogy celého sveta:
"MAY THE LONG TIME SUN SHINE UPON YOU
ALL LOVE SURROUND YOU
AND THE PURE LIGHT WITHIN YOU
GUIDE YOUR WAY ON"
( V preklade: "Nech na Teba svieti slnko, obklopuje láska, a čisté vnútorné svetlo Ti ukazuje cestu vpred")

Nakoniec to zapečatíme dlhým
"Saaaaaaaaaaaaaaaaat Naaam"

("Pravda je mojou vnútornou podstatou/identitou")

Po cvičení:

- Čas na otázky a odpovede;
- Zdieľanie - v skupine alebo jednotlivo. Malé prispôsobenie cvičenia alebo inšpirácia od učiteľky či iných cvičencov môžu podstatne zmeniť Váš náhľad alebo skúsenosť;
- Ak plánujete cviciť už precvičené techniky na lekcii jogy samostatne, požiadajte o kópiu krije alebo meditácie. Pokiaľ je vhodná pre Vašu individuálnu prax, učiteľka Vám ju ochotne poskytne;
- Pite veľa vody! Bolesti hlavy po cvičení môžu byť dôsledkom nedostatočného zavodnenia;
- Techniky, ktoré Vás oslovili, môžu byť vhodné pre Vašu domácu prax medzi jednotlivými lekciami Kundalini. 40 dní neprerušovanej dennej praxe (sadhana) napomáha prelomeniu návyku, zlozvyku, alebo vzorca; resp. precítiť a zažiť Kundalini vo zvýšenej intenzite;
- Neváhajte sa kedykoľvek obrátiť na učiteľku telefonicky na 0907-522-132 (počas jej pobytu na Slovensku) alebo cez email janaziman@shaw.ca;
- Knihy, hudba a iné produkty súvisiace s praxou Kundalini jogy podľa učenia Yogi Bhajana sú dostupné na www.spiritvoyage.com alebo www.a-healing.com. V slovenskom preklade bola publikovaná len jedna kniha od Shakta Kaur Khalsa: Kundalini joga; uvoľnite svoj vnútorný potenciál prostredníctvom cvičenia a meditácie, podľa učenia Jogina Bhadžana, ktorá je v súčasnosti rozobraná.

 

Domáca prax:

- Vždy sa nalaďte s mantrou "Ong Namo Guru Dev Namo" 3x, ktorá Vás nasmeruje na vnútorný zdroj múdrosti a poslúži ako ochrana pri precvičovaní energetických techník Kundalini;
- Dodržiavajte postupnosť cvičenia alebo meditácie. Nemeňte poradie alebo súvislý rad cvičení v krijách! Buďte dôslední, pozorní a začnite s najnižším časom stanoveným pre cvičenie alebo meditáciu. V Kundalini "je menej viac"!
- Skúste zaradiť cvičenie alebo meditáciu do svojho harmonogramu dňa. Tým si vytvoríte akýsi rebrík, ktorým sa deň po dni, stupeň po stupni, dostanete tam, kam sa Vám ani nesnívalo!

                                                        "Ak to dodržíte, tak sa v živote podržíte!"

 

Maľba mojej Kundalini spolužiačky z r. 2002, Madeleine Bachan Kaur, s názvom Prečo sa klaniam