Milí záujemci o TELEPATICKÉ MEDITAĆNÉ KRUHY,

prichádzam s pozvánkou k niečomu staro-novému, čo bolo kedysi prirodzene praktizované pred technokratickou érou a k čomu sa navraciame vo Veku Vodnára, kedy si rozpomíname na zabudnuté poklady vlastnej danosti a prirodzenosti, čo v súčasnej terminológii nazývame “senzorická bytosť Veku Vodnára”. Možno Ti to na začiatku príde ďaleko poza momentálnu predstavivosť, ale po niekoľkých kruhoch sa Ti to stane viac a viac samozrejmé a rozpoznateľné.

Tento štýl práce s energiou bol experimentom roku 2020, na ktorom sa podieľal úzky kruh účastníkov, ktorí sa zúčastňovali na Kundalini kruhoch so mnou v Petržalke v rokoch 2018-2019. Táto spomienka na energiu fyzického kruhu napomáhala spôsobilosti na telepatický prenos a prepojenie vedomia na nevedomie. Po 8 mesiacoch vedenia kruhov Novu a Splnu naciťujem, že dozrel čas, aby sme kruh rozšírili i o ďalších záujemcov a tak posilnili impakt našej práce so SVETLOM pre pozdvihnutie CELKU.

V momentálnom štádiu vývoja vedomia, vedieme tento kruh nie úplne v oddelení od technológie.  Jedná sa o kruh, kde sila mysle/vedomia síce nahradí počítač alebo telefón, ale po ukončení meditačnej praxe ten počítač predsa len zaradíme do spoločného zdieľania na porovnanie prežitkov a zážitkov.

Postup je zvyčajne takýto:

1. Každý zo zúčastnených si vytvorí nerušený meditačný priestor a v stanovený deň (buď Spln alebo Nov) presne o 20.00 hod už bude sedieť v meditačnej polohe so zavretými očami a predstaví si, že sedí v kruhu spolu s ostatnými - toto je dôležité pre ustálenie zámeru vytvoriť virtuálny energetický kruh. Necháme si k tomu 10 minút spolu so sústredeným hlbokým dychom.

Pozveme k tomu Vyššie JA, Svetelné Bytosti, Anjelov, Majstrov, Predkov…. (doplňte si po svojom). Toto napojenie vieme posilniť tým, že dodržíme Protokol pre Kundalini jogu (stravou počas dňa, zhodnoťte oblečenie a pokrývku hlavy), fyzicky sa trošku pripravíme (niekoľko cvikov… môže byť ranná rutina evokujúca základné živly v tele, alebo intuitívne nasledovanie čo telo chce robiť, popreťahovať sa) a celý deň sa dostatočne zavodňujeme, aby sme boli vodiví pre energiu. Jednoducho povedané sa vycentruješ  do prítomného okamihu a svojho vlastného vnútra - chrámu svojho tela - svojím vlastným spôsobom.

Ak sa nevieš pripojiť v úplne presnom čase, i tak sa meditácie môžeš zúčastniť, najlepšie o niečo neskôr (čo je lepšie ako skôr), kedy už bol kruh virtuálne vytvorený a posilnený spoločným zámerom a kryštáľom, ktorý na tento špecifický účel používam.

2.  O 20.10 hod. sa sám/a naladíš s mantrou:

Ong Namo Guru Dev Namo 3x (evokovanie Vnútorného Majstrovstva)

a Ad Guray Nameh mantrou 3x (napojenie na PRAVDU vekov, resp kvantové pole poza časopriestor, čo prináša nielen ochranu ale aj magnetickú projekciu, t.j. príťažlivosť)

3. O 20.15 hod. zvyčajne nastupuje synchronizačná meditácia, ktorú účastníkom daného kruhu poskytnem v písomnej forme najneskôr v raňajších hodinách v deň meditácie.

4. Po nej nasleduje buď čas na nacítenie alebo hneď ďalšia meditácia, závisí od energetických konštelácií a od toho, čo nám z Vyššieho Vedomia a Vedenia vyšlú. Doposiaľ to bola zvyčajne Kundalini meditácia alebo meditačná krija.

5. Ďalších asi 10 minút zotrváme v tichej meditácii a načúvame, čo k nám príde.

6. Kruh uzavierame okolo  20.50 - 21.00 hod. s dlhým Sat Nam 3x

7. Zaznamenáme si, čo sme zažili alebo sa poberieme do snovej dimenzie a najneskôr ráno spíšeme a odošleme svoje zdieľanie, aby sa nerozplynulo. Nerozprávame o tom nikomu inému, ani členom rodiny, keďže už v tom momente stratí toto zdieľanie svoj unikátny energetický náboj a naviaže sa na neho energia druhého človeka.

Zhrnutia minulých kruhov boli nádherné a inšpiratívne. Práve na to slúži záverečné zdieľanie bez možnosti sa navzájom rozprávať, aby sme sa neovplyvňovali. Preto je aj dôležité zaznamenať ich hneď, aby sme na ne nezabudli. Integrita špecifického kruhu je postavená na autentickosti prežívania každého osobitne. Aj keby ste nezažili nič, tak uverejnite svoje zdieľanie už len tým, že “bola som tam, ale tento krát si zdieľanie nechám pre seba”….alebo “nakoniec sa mi nepodarilo zúčastniť sa”… alebo čokoľvek, len aby sme vedeli ako celok, že čo sa dialo na fyzickej úrovni a vedeli porovnať úroveň energetickú. Pri prečítaní zdieľania ostatných sa Vám možno vyjasní, že predsa tam niečo bolo, len som tomu neprikladala dôležitosť. Aj keby ste nakoniec do kruhu neprišli, tak napíšte. To všetko sú dôležité údaje, aby sme si dokázali pospájať mozaiku. Tento záznam uverejníme na uzavretý dôverný kruh daného Splnu alebo Novu na portáli SUTRA, kde sa staneš členom. Tým sa otvorí diskusia a porovnanie zážitkov, k čomu je potrebný súhlas zdieľať svoju identitu s ostatnými členmi tejto skupiny. Do kruhu vstupujeme so záväzkom, že ČO DO KRUHU VOJDE V KRUHU AJ ZOSTÁVA. V zdieľaní sa podelíme o posolstvá, ktoré nemusia byť slovné, vedia byť zakódované do obrazov, vnemov, pocitov, spomienok, snových vízií; permutácie a kombinácie sú nekonečné.

8. Kruh sa ukončuje záverečným zhrnutím a vyzdvihnutím tém, symbolov a prepojení, zvyčajne niekoľko dní pred nástupom energií ďalšieho lunárneho stretnutia v kruhu. To opäť bude publikované na portále SUTRA.

9. Ako BONUS k týmto kruhom bude ponúknuté ZOOM stretnutie pre účastníkov kruhu o niekoľko dní neskôr, kde svojím zdieľaním prehĺbime naše vnemy a ich integráciu do tejto dimenzie bytia. Kedykoľvek sa takto stretneme, tak sa z toho čarovne namieša medicína pre všetkých zúčastnených. Toto stretnutie sa uskutoční len ak o neho bude dostatočný záujem a nie je podmienkou účasti na telepatickej meditácii samotnej.

PREDPOKLADY PRE ZAČLENENIE DO KRUHU:

  1. Dodržanie Protokolu pre cvičenie Kundalini jogy
  2. Dodržanie sľubu dôvernosti
  3. Znalosť základov a princípov Kundalini jogy a meditácie
  4. Otvorenosť k zdieľaniu a porovnaniu zážitkov
  5. Súhlas s etiketou a kultúrou prejavu na portále SUTRA

Často techniky, ktoré nám prídu k meditačnému kruhu, oslovia alebo inšpirujú členov k tomu, aby v nich pokračovali aj naďalej, najlepšie aspoň do ďalšieho lunárneho stretnutia. V záujme správneho vykonávania meditácií, ja moje osobné cvičenie nahrám na video a zazdieľam na SUTRE pre Vašu následnú referenciu.

Ak Vás to oslovuje a s Vami rezonuje, tak prosím:

  1. Požiadaj o členstvo v tomto virtuálnom kruhu TELEPATIA 2021 cez email, čo Ťa nezaväzuje k účasti na každom kruhu, ale k tomu, že súhlasíš s etiketou tohto zoskupenia a zaväzuješ sa ju dodržiavať, a súhlasíš so zdieľaním svojej identity na portále SUTRA.
  2. Svoju účasť na špecifickom kruhu potvrď aspoň jeden deň pred Splnom alebo Novom. 
  3. Na základe tejto registrácie Vám potom ako skupine v deň meditácie odošlem mená účastníkov a meditačné techniky. Do kruhu môžeš vstúpiť aj pod svojím duchovným alebo zvoleným menom.
  4. Opýtaj sa čo ešte k tomu potrebuješ vedieť.
  5. Príspevok za organizáciu a držanie kruhov je vítaný na dole uvedenom bankovom účte a nie je podmienkou účasti. Jeho výšku  ponechávam na Váš vnútorný pocit. Výrazné ÁNO je pre všetkých, ktorí si želajú sa zúčastniť a prebytok peniažkov nemajú. Vaša a naša spoločná energia je najhodnotnejším príspevkom aký vie byť a je mi poctou takto prispieť k pozdvihnutiu vedomia na Planéte ZEM:-) Tu sú moje bankové údaje: FIO Banka v Bratislave IBAN: SK4683300000002100876869; SWIFT/BIC: FIOZSKBAXXX

Do videnia a do počutia v Éteri.

Teším sa na nás,

Sat Nam,

Jana/GBK/Modrana

janaziman@shaw.ca

Ukážka, ako meditáciu vykonávam ja osobne: