Článok Lunárne centrá ženy bol uverejnený v časopise Balans zo 17.5. 2016 a napísaný redaktorkou Katkou Olejárovou na základe našich rozhovorov a jej účasti na meditačnom kruhu v centre Via Nesvija. Čiastočné znenie nasleduje:

Žena je mesiac. Dopĺňa sa a ubúda. Všetko rastie pod vplyvom mesiaca. Všetko dozrieva vplyvom slnka. A všetko je počaté z kombinácie a v harmónii oboch polarít, mužskej a ženskej, slnka a mesiaca. Yogi Bhajan

Mantra Saa Taa Naa Maa  znamená Zrod, Život, Smrť/Zmena, Znovuzrodenie/Prerod a je mantrou cyklu života a transformácie energie. Vedomý život znamená aktívne zapájanie sa do procesu zmeny, každou myšlienkou, každým konaním alebo nekonaním. Ženský menštruačný cyklus je ukážkou tohto prirodzeného cyklu a je nastavený do špecifickej sekvencie už v brušku matky. Postupnosť aktivácie lunárnych centier v tele ženy je fixovaná na celý život, leda ak dôjde k nejakému vážnemu zásahu (trauma, operácia, a pod.). Aj počet vajíčok vo vaječníkoch je nastavený už v čase narodenia dievčatka, čím je predučená aj jej menopauza.

Ak sa žena bráni prirodzeným zmenám vo svojom tele, potláča svoju vlastnú prirodzenosť. Pokiaľ žena nevie akceptovať, že je ženou, nevie sa v tejto forme milovať a oslavovať, oberá sa o svoju najväčšiu silu, Adi Shakti, primárnu energiu stvorenia.

Starobylé učenie Kundalini jogy v podaní Yogi Bhajana nabáda ženy k sebaláske a uctievaniu, k rešpektu voči  ich prirodzenosti, čo im dodáva spôsobilosť rešpektovať prirodzenosť iných a celého stvorenia, všetkého života. Keď žena precitne do Adi Shakti, dokáže nasmerovať svoju energiu na aktívny život v jej najvyšších hodnotách, na uzdravenie žien vo svojej rodovej línii a tiež celej našej planéty Zem.

Pozývame Vás na obrady Novu a Splnu v centre Via Nesvija, kde sa naučíte definovať a vedome nasledovať svoj „lunárny vzorec“ a aktivovať v sebe ženskú silu, Adi Shakti.

Vo filozofii Kundalini jogy sa žena vníma ako „lunárna bytosť“. Tak ako žena prechádza svojím menštruačným cyklom, tak aj príroda okolo nej nasleduje jej vlastný prirodzený cyklus. Ženy vždy žili v spojení s prírodou a jedna s druhou. Všimli si, že keď spolu zdieľajú domácnosť, tak aj ich mesiačiky sa zladia. Toto uvedomenie si prepojenia cyklov prírody, mesiaca a ženy prinieslo lunárny kalendár.

Fázy mesiaca sa spájajú s fázami menštruačného cyklu. Telo ženy ju svojou prirodzenou múdrosťou informuje o čase plodnosti, ženskej sile a obnove.

LUNÁRNE CENTRÁ ŽENY

Postupnosť lunárnych centier je najjemnejší a najdôležitejší cyklus, ktorý žena dokáže precítiť a zažiť. Uvedomenie si tohto cyklu prináša poznanie jej pocitovej prirodzenosti, ktorá je odrazom premenlivej energie mesiaca. Podľa učenia Kundalini jogy má žena na tele 11 Lunárnych Centier, ktoré sa vplyvom lunárnej energie pravidelne aktivujú v jej tele v 28-dňovom cykle a ovplyvňujú jej emočnú vyváženosť. Rotujú okolo brady, Bodu Mesiaca. Každého 2,5 dňa sa žena posunie do ďalšieho lunárneho centra a vníma svet cez jeho kvality. Pre každú ženu je táto postupnosť iná, nie je totožná s menštruačným cyklom, ani závislá od fázy mesiaca. Pokiaľ ju nepostihne nejaká vážna trauma, tento lunárny vzorec v nej zostáva rovnaký po celý jej život. Ak je žena vnímavá ku svojmu telu a citovým tendenciám, začne s nimi vedome spolupracovať, potom načerpáva silu a inšpiráciu, rešpektuje svoje tieňové stránky,  vyjadruje svoju vnútornú pravdu, vo vzťahoch a v živote sa vyhne zbytočným drámam a sklamaniam.

LUNÁRNE CENTRUM

VYROVNANÝ PREJAV

NEVYROVNANÝ PREJAV

 

Čelo kde vyrastajú vlasy/Aureola

Vizionárka. Extrovertná, stabilizovaná, neutrálna v komunikácii. Najbližšie k pravde a sebadôvere.

Paranoidná, stratená, neistá, bez napojenia na priority a nasmerovanie svojej duše. Inšpirácia a vnútorná pravda sú jej vzdialené.

 

Líca

Plná nadšenia, odhodlania a vyžaruje ho z líc.

Ľahko sa nechá strhnúť. Nepredvídateľná. Reaktívna. Správa sa ako v menštruačnom syndróme.

Pery

Zhovorčivá. Komunikácia je povznášajúca, silná a efektívna.

Často s nabrúseným jazykom. Jej slová sú drsné, neproduktívne a môžu ublížiť.

 

Ušné laloky

Prepojená na svoje hodnoty, ktoré ju posilňujú. Vidí čo je správne a nesprávne. Je veľmi moralistická.

Tendencia nadmieru kritizovať a analyzovať seba a iných.

 

Zátylok

Citlivá, romantická, ľahko ovplyvniteľná. Dobrý čas vyskúšať niečo nové vtedy, keď nezáleží na vážnosti výsledkov alebo následkov.

Cíti sa neschopná komunikovať; ťažko sa vyjadruje.

 

Prsia

Súcitná, inklinuje k intimite, stabilizovaná v srdci. Pracuje a koná na základe pocitov.

Najťažšie obdobie na ustátie si svojich hraníc; súhlasí s vecami, ktorým by obyčajne povedala nie.

Pupok

Disponuje silnou fyzickou energiou. Je rozhodná a vplyvná.

Neistá a zraniteľná kritikou.

 

Vnútorné stehná

Ustálená v sebavnímaní – kto som a čo tu robím. Cíti sa produktívna a aj urobí. Úspešne sa venuje detailom.

Dezorganizovaná, cíti sa neschopná dotiahnuť veci do konca. Nestabilná a rozptýlená.

 

Obočie

Vizionárska predstavivosť. Svoje životy, projekty a vzťahy vníma v rozšírenom vedomí a snovom rozjímaní – zrkadlení.

V ilúziách a uletená vo  fantáziách, ktoré nemajú opodstatnenie v realite.

 

Klitoris

Šarmantná, komunikatívna, spoločenská, extrovertná, láka ju spoločnosť.

Izolovaná a sama, čo môže kompenzovať vytvorením spolku spriaznených.

 

Vagína

Spoločensky sa realizuje a zdieľa vo svojej komunite. Prináša jej to pocit naplnenia.

Pociťuje vnútorné prázdno a je frustrovaná zo základných existenčných problémov.

Spracované pre Slovenské ženy z učenia Yogi Bhajana v preklade Jany Ziman/Guru Bhai Kaur

 

Denník pre ženu na odsledovanie  2-1/2-dňovej postupnosti jej fyzických lunárnych centier

Dátum

28 Dní

Lunárne Centrá

Poznámky

 

 

Čelo kde vyrastajú vlasy:

 

 

 

Prejav: Vizionárka

 

 

 

Prejav: Paranoidná

 

 

 

Líca:

 

 

 

Prejav: Nadšená

 

 

 

Prejav: Strata sebakontroly

 

 

 

Pery:

 

 

 

Prejav: Komunikatívna

 

 

 

Prejav: Uštipačná

 

 

 

Ušné laloky:

 

 

 

Prejav: Uvážlivá, etická

 

 

 

Prejav: Príliš kritická

 

 

 

Zátylok:

 

 

 

Prejav: Romantická, citlivá

 

 

 

Prejav: Nekomunikatívna

 

 

 

Prsia:

 

 

 

Prejav: Súcitná

 

 

 

Prejav: Cíti sa obeťou

 

 

 

Pupok:

 

 

 

Prejav: Rozhodná

 

 

 

Prejav: Neistá, Nestabilná

 

 

 

Vnútorné stehná:

 

 

 

Prejav: Produktívna

 

 

 

Prejav: Dezorganizovaná

 

 

 

Obočie:

 

 

 

Prejav: Jasné vnímanie

 

 

 

Prejav: Fantázie, ilúzie

 

 

 

Klitoris:

 

 

 

Prejav: Šarmantná – zhovorčivá

 

 

 

Prejav: V izolácii – sama

 

 

 

Vagína:

 

 

 

Prejav: Plná života

 

 

 

Prejav: Pocit prázdnoty

 

Spracované pre Slovenské ženy z učenia Yogi Bhajana v preklade Jany Ziman/Guru Bhai Kaur