KUNDALINI BALANCE - hĺbkový  intenzívny virtuálny program s Kundalini jogou, meditáciami, mantrami, pránickými, šamanskými a zemskými technikami práce s energiou. Program, ktorý posilňuje našu schopnosť prebývať vo svojom strede, udržiavať sa v našich základných hodnotách, uprostred vonkajšieho chaosu,  v plnom odhodlaní a sile, ako vznešené duše v ľudských formách, držiac pochodne Svetla na rozpomínanie a napĺňanie poslania na planéte Zem, ako to robia Pracovníci Svetla. Premena strachu na odvahu, pochybností na istotu,  šepot srdca na silné volanie, a izoláciu na oslavu spolupatričnosti. Vírusové mutácie nech nás inšpirujú, aby sme aj my vytvárali nové formy evolučnej renesancie veľmi potrebné a dlho očakávané, zo svojho vnútra von.

PODROBNOSTI o PROGRAME:

Cez portál 9-ky:

od 9.9. 2021 na 9 týždňov pre 9+ účastníkov za 99,- eur

Začíname dvojfázovým otváracím rituálom 9.9.2021:

 • o 20:00 hod. vložíš ZADANIE: “Čoho sa potrebujem vzdať, aby som dôstojne kráčal/a na ceste životom v rovnováhe, sebaisto, odvážne, rozvážne, radostne a zľahka?” Túto časť obradu ukončíme o 9-tej večer rituálnym odstrihnutím sa od minulosti.
 • s nasledovnou Kundalini meditáciou/krijou, ktorá nám otvorí portál k naplneniu obrazu “novej(ho) JA”, vykročíme na spoločnú púť vytvárania rovnováhy medzi +/-, Ja a Ty, My a Vy, Svetlo a Tma, Život a Smrť, Telo a Duša, Strach a Odvaha, Láska a Nenávisť, Súťaženie a Spolutvorenie, bolo-je-bude…

Základná výbava na túto cestu:

 1. Záväzok, že sa neopustím a budem plne prítomná/ý, doma sama v sebe, aby som preberala zásielky, ktorými mi Vesmír cez portál tohto programu a jeho posvätnú geometriu bude doručovať všetko čo potrebujem na naplnenie úvodného zadania, i keď to bude poza moju komfortnú zónu a zdanlivo poza moje možnosti a schopnosti, až do ukončenia programu 11.11.2021.
 2. Zásielky preberiem každý štvrtok o 20:00 hodine prostredníctvom Kundalini kapsule č. 1 až 8 v trvaní 1+ hodiny cez priamy prenos na ZOOMe. Ak aj nie priamym podieľaním sa na spoločnom vykonaní tejto energetickej praxe, tak aspoň svojou energetickou prítomnosťou v Éteri. V takom prípade z nahrávky priameho prenosu Kundalini kapsule ju následne v sebe aktivujem vykonaním danej praxe najneskôr do nedele v danom týždni (t.j. štvrtok večer je priamy prenos spoločnej praxe v trvaní 1-1,5-max 2 hodiny…podľa konštelácie Energií, a ak nemôžem vtedy, tak si to zo záznamu podľa nahrávky precvičim a tým prax v sebe aktivujem a priamo zažijem najneskôr do nedele večera).
 3. Zúčastním sa Medicínskeho kruhu cez ZOOM každú nedeľu od 20:00 do 22:00 hod. Ak nemôžem, vyšlem nahrávku “svojej medicíny” do kruhu (v podobe audio alebo video) cez Modraninu ZOOMovú miestnosť najneskôr do nasledujúcej stredy. Dovtedy si zároveň prehrám záznam z nedeľňajšieho Medicínskeho kruhu, čím naplním obsah jedného týždňa programu. Všetky nahrávky a materiály k praxi sa budú sústreďovať na internetovom portáli SUTRA, ktorého sa staneš ako účastník programu členom. Budú k dispozícii časovo neobmedzene aj po ukončení programu pre všetkých zúčastnených. 
 4. Záväzok dôvernosti zdieľania v kruhu tohto podujatia: ČO DO KRUHU VOJDE V ŇOM AJ OSTÁVA.
 5. Záväzok dodržiavania Protokolu pre Kundalini jogu a etikety zdieľania na Medicínskych kruhoch a na SUTRE.
 6. Denné splnenie základnej harmonizačnej praxe, ktorá netrvá dlhšie ako 11 minút a vie byť v podobe ranného rituálu vstávania alebo vedomého priameho spôsobu napájania sa na živly tohto sveta alebo vedomého prepájania sa na Vedomie Kozmické/Zemské vo svojom vlastnom štýle, Vnútornej Vízii, resp. cez nové formy, ktoré sa cez nás rodia.
 7. Záverečným obradom 11.11. 2021 vstúpim do Majstrovskej matrice svojej “vyššej podoby”, ktorú symbolicky zapečatím príspevkom buď 11 alebo 111 euro (každý podľa vlastných možností a konštelácie zdrojov).
 8. Ako zrkadlový obraz seba samej/ho využijem prítomnosť spolupútnika na tejto ceste z nášho spoločného kruhu na občasné prepojenie sa, doplnenie vnímania a korekciu “hluchých a slepých uhlov vnímania” k celistvej perspektíve sebaprijatia v SOM-SOM, v čom spočíva základný princíp balansu, harmónie a rovnovážneho stavu vo svojom strede v paradoxe tohto bytia a polarite žitia medzi nebom a zemou ako stelesnená duša.
 9. Vstupenka do tohto kruhu sa nazýva DÔVERA v proces, ktorý sa odohrá prostredníctvom energetického snímača MODRANA CO-CREATION a vnímača vo forme SEBA SAMEJ/HO=JA, že to dám, že na to mám a teda do toho vkladám 100% svojho TERAZ, NAOZAJ, NAPLNO, PRIAMO, JASNE, Jedno-DUCH-o a ako najlepšie viem, pretože CHCEM.

TAK STAŇ SA TAK! Sme TÍ, na ktorých sme čakali. 

Pošli mi svoje ÁNO = registrácia (celé meno civilné aj duchovné, meno ktorým chceš do kruhu vstúpiť, dátum narodenia a kontaktné údaje - email, telefón, a miesto pobytu)

VKLAD = platba 99,- eur na účet FIO Banka v Bratislave IBAN: SK4683300000002100876869; SWIFT/BIC: FIOZSKBAXXX

a ZADANIE = zámer k úvodnému obradu, všetko najneskôr do lunárneho Novu 6.9. 2021.

Ďakujem a teším sa na nás!

Jana Ziman/GBK/Modrana Co-Creation

www.kundalinijogaslovensko.com

janaziman@shaw.ca

Dodatočné info o mojich minulých programoch tohto typu je tu:

https://kundalinijogaslovensko.com/ako-vznikla-liahen-v-roku-2020/

https://kundalinijogaslovensko.com/ako-vznikol-kundalini-inkubator-2020/

Prečítajte si svedectvá o týchto bohatých, hlboko uzdravujúcich a transformačných programoch tu:

https://kundalinijogaslovensko.com/odozvy-na-kundalini-inkubator-2020/

V angličtine:
http://www.kundaliniyogahealing.com/webpages/ibptestimonials.html